July 19, 2024

Vietnam National Assembly Chairman VUONG DINH HUE to attend the Fifth World Conference of Speakers of Parliament in Vienna

7 min read

            From September 6th to September 8th, 2021, the Inter-Parliamentary Union (IPU), in collaboration with the United Nations and the Parliament of the Republic of Austria, will organize the Fifth World Conference of Speakers of Parliament. Vietnam’s National Assembly Chairman Vuong Dinh Hue will attend this conference. 

            The Fifth World Conference will focus on parliamentary discussions about gender equality, the impact of the COVID-19 pandemic on democracy, and the opening of national parliaments in a transparent manner, all which aim to connect effective multilateralism with promoting peace and sustainable development that improve the living conditions of people around the world. 

            Vietnam will emphasize the participation of its National Assembly in both regional and international inter-parliamentary mechanisms, its contributions to strengthening peace, promoting cooperation and implementing sustainable development goals. 

            The world is currently facing many risks associated with instability, in which non-traditional security issues, such as climate change, natural disasters and epidemics, become increasingly acute, especially with the COVID-19 pandemic, which is evolving in a complicated way, with serious and far-reaching impacts on all aspects of social life. 

            Vietnam believes that these challenges show, more than ever, that multilateralism plays a very important role in connecting, increasing national resources and promoting collective strength to effectively respond to these challenges to global problems. 

            The National Assembly of Vietnam will improve the quality of legislative work to build a synchronous, stable and feasible legal system; continue to build and improve the socialist rule of state law that is of the people, by the people and for the people; reform the organization of the state toward the direction of streamlining through effective and efficient operations; promote a socialist democracy and the people’s right to rule; ensure human rights and the rights of citizens; and creating favourable, healthy and equal investment opportunities in the business environment for all economic sectors. 

            National Assembly Chairman Vuong Dinh Hue was born in 1957 in Nghi Xuan Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province. A professor and doctor in economics, he was a member of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam in the 10th, 11th and 12th-tenure, a member of the Politburo of the 12th CPV Central Committee, and NA deputy during the 13th, 14th, 15th-tenure. 

            He held the positions as Minister of Finance, Head of the Party Central Committee’s Economic Commission, and Deputy Prime Minister. In February 2020, Mr. Vuong Dinh Hue was assigned by the Politburo to be the Secretary of the Hanoi Party Committee. In March 2021, he was elected by the National Assembly as the National Assembly Chairman of the 14th-tenure and Chairman of the National Election Council. 

Yen Platz, EU

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ
tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5 tại Viên

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ

            Từ ngày 06-08/9/2021, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) phối hợp với Liên hợp quốc và Quốc hội Cộng hòa Áo tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ sẽ tham dự Hội nghị.

            Nội dung của hội nghị sẽ tập trung vào một số lĩnh vực đối thoại nghị viện nhằm kết nối chủ nghĩa đa phương hiệu quả, đảm bảo hòa bình và phát triển bền vững cho người dân và thế giới. Hội nghị sẽ thảo luận về các chủ đề như bình đẳng giới, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với nền dân chủ hoặc việc mở cửa liên kết các nghị viện quốc gia để minh bạch hơn và cải thiện khả năng điều kiện sống của người dân trên thế giới.

            Sự tham gia của Quốc hội Việt Nam vào các cơ chế liên nghị viện khu vực và thế giới, góp phần củng cố hòa bình, thúc đẩy hợp tác và triển khai các m  ục tiêu phát triển bền vững. Thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ bất ổn, trong đó các vấn đề an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng trở nên gay gắt, nhất là đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tác động nghiêm trọng, sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Những thách thức này cho thấy hơn bao giờ hết, chủ nghĩa đa phương có vai trò hết sức quan trọng trong việc kết nối, gia tăng nguồn lực quốc gia, phát huy sức mạnh tập thể nhằm ứng phó hiệu quả hơn trước những vấn đề mang tính toàn cầu.

            Quốc hội Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng công tác lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, ổn định, khả thi; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế.

            Chuyến thăm Áo của Đoàn Chủ tịch Quốc hội là sự kiện quan trọng trong bối cảnh hai nước chuẩn bị hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (01/12/1972 – 01/12/2022). Các chuyến thăm của lãnh đạo các cấp có ý nghĩa then chốt, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Áo đi vào thực chất. Trong gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – Áo đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã thường xuyên duy trì tiếp xúc và trao đổi các đoàn cấp cao, hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương cùng vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và cùng phát triển.

            Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, là giáo sư – tiến sĩ Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

            Ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng. Vào tháng 2/2020, ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 3/2021, ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Yen Platz, EU

Copyright © 2021 New Vietnam Publishing. All rights reserved | Newsphere by AF themes.